Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Danh Nưa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10C1 - GDQP 10C2 - GDQP 10C6 - GDQP
2       10C3 - GDQP    
3         10C5 - GDQP 10C4 - GDQP
4            
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11C1 - GDQP 12C3 - GDQP 12C2 - GDQP 11C2 - GDQP 12C3 - GDQP  
2 11C4 - GDQP 11C3 - GDQP 12C2 - GDQP   12C2 - GDQP 12C1 - GDQP
3     12C3 - GDQP 12C1 - GDQP   12C1 - GDQP
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn