Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thanh Nhàn

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10C1 - Sinh học     10C4 - Sinh học 10C5 - Sinh học 10C2 - Sinh học
2 12C2 - Sinh học     12C2 - Sinh học 12C1 - Sinh học 12C3 - Sinh học
3 10C6 - Sinh học     10C3 - Sinh học 12C3 - Sinh học 12C1 - Sinh học
4            
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11C2 - Sinh học 11C3 - Sinh học     11C4 - Sinh học  
2 11C3 - Sinh học 11C1 - Sinh học   11C2 - Sinh học 11C4 - Sinh học  
3 11C1 - Sinh học          
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn