Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Ngọc Yến                                                            
Nguyễn Văn Đại             10C1 10C1                                            
Trần Hoàng Nam             12C1 12C2                                            
Ngô Thị Hoan                       12C3                                    
Lý Thị Hoa                                                            
Huỳnh Quốc Phong                                                            
Hồ Ngọc Mẫn                                                            
Châu Tấn Phát                                                            
Nguyễn Thụy Đức Hạnh                                                   12C1   12C2    
Trịnh Thị Xuân Mai           11C1                                                
Lâm Bá Lộc 11C3 11C2 11C4               12C3                                      
Trần Thanh Toàn 11C4 11C1 11C3     12C2 12C3 12C1     12C1 12C1 12C2     12C2 12C1 11C2     12C2   12C3     12C3 12C3      
Ông Minh Thuyết                     10C6   10C5                                  
Trần Chí Nghĩa                                                            
Trần Thị Hồng Anh                                                            
Châu Thị Đào                                                            
Võ Thị Thúy                       10C6 10C6               10C5 10C5                
Nguyễn Thị Mộng Thơ                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Những                                                            
Nguyễn Quốc Diệp                                                            
Trần Thanh Nhàn 11C2 11C3 11C1     11C3 11C1                   11C2       11C4 11C4                
Lý Quang Đán           12C1 12C2 12C3               12C1 12C2 12C3     12C1 12C3 12C2              
Thiềm Vũ Trường Khê                                                            
Võ Hồng Ngự                                                            
Lý Sà Khuôl                                                            
Nguyễn Thị Nhạn           10C2 10C2       10C3 10C3       10C1 10C1         10C4 10C4              
Danh Nưa 11C1 11C4       12C3 11C3       12C2 12C2 12C3     11C2   12C1     12C3 12C2         12C1 12C1    
Nguyễn Thị Kim Thoa                                                            
Lý Diễm Phượng                                                            
Hứa Hồng Phượng                                                            
Điểu Thị Mỹ Linh                                                            
Lâm Văn Lộc                                                            
Quách Thị Phượng Anh                                                            
Lý Thị Kim Phụng                               12C3 12C3                          
Đoàn Quốc Phong           10C4 10C4       10C2 10C2       10C3 10C3         12C1 12C1              
Huỳnh Thanh Nhân           10C1   10C2                   10C3     10C4                  
Trần Thị Lan                     10C5 10C5                 10C6 10C6       12C2 12C2      
Trương Ngọc Yến                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn