Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 11C2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
Toán
Lý Thị Kim Phụng
2 GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Toán
Lý Thị Kim Phụng
3 Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Vật lý
Võ Thị Thúy
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Vật lý
Võ Thị Thúy
4            
5            

Môn chuyên đề

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn