Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 10C6 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
Trần Thị Lan
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Vật lý
Ông Minh Thuyết
GDQP
Danh Nưa
2 Toán
Trần Thị Lan
Văn học
Lý Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Văn học
Lý Thị Hoa
Vật lý
Ông Minh Thuyết
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
3 Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Văn học
Lý Thị Hoa
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
4            
5            

Môn chuyên đề

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn