Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 12C3 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   GDQP
Danh Nưa
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Toán
Lý Thị Kim Phụng
GDQP
Danh Nưa
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
2   Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Văn học
Ngô Thị Hoan
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Tin học
Lý Quang Đán
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
3   Tin học
Lý Quang Đán
GDQP
Danh Nưa
Tin học
Lý Quang Đán
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
 
4            
5            

Môn chuyên đề

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn