Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 12C3 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
2 Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
Văn học
Ngô Thị Hoan
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
3 Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Văn học
Ngô Thị Hoan
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
4            
5            

Môn chuyên đề

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn