Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 12C2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Vật lý
Châu Thị Đào
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Toán
Trần Thị Lan
Văn học
Trần Hoàng Nam
2 Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Toán
Trần Thị Lan
Văn học
Trần Hoàng Nam
3 GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Vật lý
Châu Thị Đào
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
4            
5            

Môn chuyên đề

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn