Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 11C1 11C2 11C3 11C4 12C1 12C2 12C3
T.2 1             GDQP
Danh Nưa
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
     
2             Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
GDQP
Danh Nưa
     
3             Sinh học
Trần Thanh Nhàn
  Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
     
4                          
5                          
T.3 1 Công Nghệ
Huỳnh Thanh Nhân
Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
  Toán
Đoàn Quốc Phong
    Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
  Sinh học
Trần Thanh Nhàn
  Tin học
Lý Quang Đán
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
GDQP
Danh Nưa
2 Toán
Nguyễn Văn Đại
Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
  Toán
Đoàn Quốc Phong
    Sinh học
Trần Thanh Nhàn
  GDQP
Danh Nưa
  Văn học
Trần Hoàng Nam
Tin học
Lý Quang Đán
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
3 Toán
Nguyễn Văn Đại
Công Nghệ
Huỳnh Thanh Nhân
                Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Văn học
Trần Hoàng Nam
Tin học
Lý Quang Đán
4                          
5                          
T.4 1   Toán
Đoàn Quốc Phong
Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
  Toán
Trần Thị Lan
Công Nghệ
Ông Minh Thuyết
        Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
GDQP
Danh Nưa
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
2   Toán
Đoàn Quốc Phong
Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
  Toán
Trần Thị Lan
Tin học
Võ Thị Thúy
        Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
GDQP
Danh Nưa
Văn học
Ngô Thị Hoan
3         Công Nghệ
Ông Minh Thuyết
Tin học
Võ Thị Thúy
          Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
GDQP
Danh Nưa
4                          
5                          
T.5 1 Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
  Toán
Đoàn Quốc Phong
        GDQP
Danh Nưa
    Tin học
Lý Quang Đán
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Toán
Lý Thị Kim Phụng
2 Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
  Toán
Đoàn Quốc Phong
        Sinh học
Trần Thanh Nhàn
    Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Tin học
Lý Quang Đán
Toán
Lý Thị Kim Phụng
3     Công Nghệ
Huỳnh Thanh Nhân
        Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
    GDQP
Danh Nưa
  Tin học
Lý Quang Đán
4                          
5                          
T.6 1       Công Nghệ
Huỳnh Thanh Nhân
Tin học
Võ Thị Thúy
Toán
Trần Thị Lan
      Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Tin học
Lý Quang Đán
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
GDQP
Danh Nưa
2       Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Tin học
Võ Thị Thúy
Toán
Trần Thị Lan
      Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Toán
Đoàn Quốc Phong
GDQP
Danh Nưa
Tin học
Lý Quang Đán
3       Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
            Toán
Đoàn Quốc Phong
Tin học
Lý Quang Đán
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
4                          
5                          
T.7 1                     Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Toán
Trần Thị Lan
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
2                     GDQP
Danh Nưa
Toán
Trần Thị Lan
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
3                     GDQP
Danh Nưa
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
 
4                          
5                          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn