Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 11C1 11C2 11C3 11C4 12C1 12C2 12C3
T.2 1 Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Toán
Đoàn Quốc Phong
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Toán
Trần Thị Lan
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Văn học
Ngô Thị Hoan
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
2 Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Địa lí
Trần Ngọc Yến
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Toán
Đoàn Quốc Phong
Văn học
Lý Thị Hoa
Toán
Trần Thị Lan
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Văn học
Ngô Thị Hoan
Văn học
Châu Tấn Phát
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
3 Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Văn học
Lý Thị Hoa
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Văn học
Châu Tấn Phát
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
4                          
5                          
T.3 1 Địa lí
Lâm Văn Lộc
Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Vật lý
Ông Minh Thuyết
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Văn học
Lý Thị Hoa
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Văn học
Châu Tấn Phát
Toán
Đoàn Quốc Phong
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
2 Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Địa lí
Trần Ngọc Yến
Vật lý
Ông Minh Thuyết
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Văn học
Lý Thị Hoa
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Toán
Trương Ngọc Yến
Văn học
Châu Tấn Phát
Toán
Đoàn Quốc Phong
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Văn học
Ngô Thị Hoan
3 Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
Văn học
Châu Tấn Phát
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Toán
Trương Ngọc Yến
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Vật lý
Châu Thị Đào
Văn học
Ngô Thị Hoan
4                          
5                          
T.4 1 Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Văn học
Châu Tấn Phát
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Văn học
Ngô Thị Hoan
Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Vật lý
Châu Thị Đào
Toán
Lý Thị Kim Phụng
2 Địa lí
Lâm Văn Lộc
Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Văn học
Châu Tấn Phát
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Văn học
Ngô Thị Hoan
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Vật lý
Châu Thị Đào
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Toán
Lý Thị Kim Phụng
3 Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Văn học
Châu Tấn Phát
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Vật lý
Châu Thị Đào
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Địa lí
Lâm Văn Lộc
4                          
5                          
T.5 1 GDQP
Danh Nưa
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Vật lý
Trần Chí Nghĩa
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Toán
Trương Ngọc Yến
Văn học
Trần Hoàng Nam
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
2 Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Toán
Đoàn Quốc Phong
GDQP
Danh Nưa
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Toán
Trần Thị Lan
Văn học
Lý Thị Hoa
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Toán
Trương Ngọc Yến
Văn học
Trần Hoàng Nam
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Địa lí
Lâm Văn Lộc
3 Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Toán
Đoàn Quốc Phong
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Toán
Trần Thị Lan
Văn học
Lý Thị Hoa
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Vật lý
Võ Thị Thúy
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Vật lý
Trần Chí Nghĩa
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
4                          
5                          
T.6 1 GDCD
Quách Thị Phượng Anh
GDQP
Danh Nưa
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Vật lý
Ông Minh Thuyết
Vật lý
Võ Thị Thúy
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
Vật lý
Châu Thị Đào
Toán
Trương Ngọc Yến
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
Toán
Trần Thị Lan
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
2 Toán
Nguyễn Văn Đại
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Văn học
Châu Tấn Phát
Vật lý
Trần Chí Nghĩa
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Vật lý
Ông Minh Thuyết
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Vật lý
Châu Thị Đào
Toán
Trương Ngọc Yến
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Toán
Trần Thị Lan
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
3 Toán
Nguyễn Văn Đại
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Văn học
Châu Tấn Phát
Vật lý
Trần Chí Nghĩa
GDQP
Danh Nưa
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
4                          
5                          
T.7 1 Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
Vật lý
Trần Chí Nghĩa
GDQP
Danh Nưa
Vật lý
Võ Thị Thúy
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Toán
Trương Ngọc Yến
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Văn học
Trần Hoàng Nam
Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
2 Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
Toán
Đoàn Quốc Phong
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Toán
Lý Thị Kim Phụng
Toán
Trương Ngọc Yến
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
Văn học
Trần Hoàng Nam
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
3 Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
Toán
Đoàn Quốc Phong
GDQP
Danh Nưa
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Văn học
Huỳnh Quốc Phong
Vật lý
Võ Thị Thúy
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
Vật lý
Trần Chí Nghĩa
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
4                          
5                          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn