Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 12C2

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Vật lý
Châu Thị Đào
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Toán
Trần Thị Lan
Văn học
Trần Hoàng Nam
2 Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Toán
Trần Thị Lan
Văn học
Trần Hoàng Nam
3 GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Vật lý
Châu Thị Đào
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
4            
5            
Chiều 1   Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
GDQP
Danh Nưa
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Toán
Trần Thị Lan
2   Tin học
Lý Quang Đán
GDQP
Danh Nưa
Tin học
Lý Quang Đán
GDQP
Danh Nưa
Toán
Trần Thị Lan
3   Văn học
Trần Hoàng Nam
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
  Tin học
Lý Quang Đán
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn