Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 12C1

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Toán
Đoàn Quốc Phong
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Văn học
Trần Hoàng Nam
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
2 Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Toán
Đoàn Quốc Phong
Vật lý
Châu Thị Đào
Văn học
Trần Hoàng Nam
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Thoa
3 Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Vật lý
Châu Thị Đào
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
4            
5            
Chiều 1   Tin học
Lý Quang Đán
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Tin học
Lý Quang Đán
Tin học
Lý Quang Đán
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
2   Văn học
Trần Hoàng Nam
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
Toán
Đoàn Quốc Phong
GDQP
Danh Nưa
3   Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
  GDQP
Danh Nưa
Toán
Đoàn Quốc Phong
GDQP
Danh Nưa
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn