Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 11C3

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Văn học
Ngô Thị Hoan
Địa lí
Điểu Thị Mỹ Linh
Văn học
Ngô Thị Hoan
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Vật lý
Châu Thị Đào
Toán
Trương Ngọc Yến
2 Văn học
Ngô Thị Hoan
Toán
Trương Ngọc Yến
Văn học
Ngô Thị Hoan
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Vật lý
Châu Thị Đào
Toán
Trương Ngọc Yến
3 Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Toán
Trương Ngọc Yến
Hóa học
Nguyễn Quốc Diệp
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
4            
5            
Chiều 1 Tiếng Anh
Lâm Bá Lộc
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
       
2 Sinh học
Trần Thanh Nhàn
GDQP
Danh Nưa
       
3 Công Nghệ
Trần Thanh Toàn
         
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn