Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 10C3

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Vật lý
Ông Minh Thuyết
Văn học
Châu Tấn Phát
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
2 Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Vật lý
Ông Minh Thuyết
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
GDQP
Danh Nưa
Văn học
Châu Tấn Phát
Toán
Đoàn Quốc Phong
3 Địa lí
Lâm Văn Lộc
Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Văn học
Châu Tấn Phát
Toán
Đoàn Quốc Phong
4            
5            
Chiều 1     Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Toán
Đoàn Quốc Phong
   
2     Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Toán
Đoàn Quốc Phong
   
3       Công Nghệ
Huỳnh Thanh Nhân
   
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn