Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 10C2

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Hóa học
Nguyễn Thị Mộng Thơ
GDQP
Danh Nưa
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
2 Địa lí
Trần Ngọc Yến
Địa lí
Trần Ngọc Yến
Văn học
Hồ Ngọc Mẫn
Toán
Đoàn Quốc Phong
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
3 Vật lý
Trần Thị Hồng Anh
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Toán
Đoàn Quốc Phong
Tiếng Anh
Trịnh Thị Xuân Mai
Lịch sử
Hứa Hồng Phượng
4            
5            
Chiều 1   Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Toán
Đoàn Quốc Phong
     
2   Tin học
Nguyễn Thị Nhạn
Toán
Đoàn Quốc Phong
     
3   Công Nghệ
Huỳnh Thanh Nhân
       
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn