Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 10C5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Địa lí
Lâm Văn Lộc
Văn học
Lý Thị Hoa
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Vật lý
Trần Chí Nghĩa
Sinh học
Trần Thanh Nhàn
Vật lý
Trần Chí Nghĩa
2 Văn học
Lý Thị Hoa
GDCD
Quách Thị Phượng Anh
Hóa học
Nguyễn Thị Mỹ Những
Toán
Trần Thị Lan
Địa lí
Lâm Văn Lộc
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
3 Văn học
Lý Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
Lịch sử
Lý Diễm Phượng
Toán
Trần Thị Lan
GDQP
Danh Nưa
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Đức Hạnh
4            
5            
Chiều 1     Toán
Trần Thị Lan
  Tin học
Võ Thị Thúy
 
2     Toán
Trần Thị Lan
  Tin học
Võ Thị Thúy
 
3     Công Nghệ
Ông Minh Thuyết
     
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn