Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10C1 Toán(2), Tin học(2), Công Nghệ(1) 5
10C2 Toán(2), Tin học(2), Công Nghệ(1) 5
10C3 Toán(2), Tin học(2), Công Nghệ(1) 5
10C4 Toán(2), Tin học(2), Công Nghệ(1) 5
10C5 Toán(2), Tin học(2), Công Nghệ(1) 5
10C6 Toán(2), Tin học(2), Công Nghệ(1) 5
11C1 Sinh học(2), Công Nghệ(1), Tiếng Anh(1), GDQP(1) 5
11C2 Sinh học(2), Công Nghệ(1), Tiếng Anh(1), GDQP(1) 5
11C3 Sinh học(2), Công Nghệ(1), Tiếng Anh(1), GDQP(1) 5
11C4 Sinh học(2), Công Nghệ(1), Tiếng Anh(1), GDQP(1) 5
12C1 Toán(2), Tin học(3), Văn học(1), Công Nghệ(4), Tiếng Anh(1), GDQP(3) 14
12C2 Toán(2), Tin học(3), Văn học(1), Công Nghệ(4), Tiếng Anh(1), GDQP(3) 14
12C3 Toán(2), Tin học(3), Văn học(1), Công Nghệ(4), Tiếng Anh(1), GDQP(3) 14

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn