Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10C1 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1) 18
10C2 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1) 18
10C3 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1) 18
10C4 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1) 18
10C5 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1) 18
10C6 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1) 18
11C1 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Tin học(1), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(2) 18
11C2 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Tin học(1), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(2) 18
11C3 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Tin học(1), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(2) 18
11C4 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Tin học(1), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(2) 18
12C1 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(2), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3) 18
12C2 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(2), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3) 18
12C3 Toán(2), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(2), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3) 18

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn