Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Trần Ngọc Yến 0 0
Nguyễn Văn Đại Toán 10C1(2) 2 2
Trần Hoàng Nam Văn học 12C1(1), 12C2(1) 2 2
Ngô Thị Hoan Văn học 12C3(1) 1 1
Lý Thị Hoa 0 0
Huỳnh Quốc Phong 0 0
Hồ Ngọc Mẫn 0 0
Châu Tấn Phát 0 0
Nguyễn Thụy Đức Hạnh Tiếng Anh 12C1(1), 12C2(1) 2 2
Trịnh Thị Xuân Mai Tiếng Anh 11C1(1) 1 1
Lâm Bá Lộc Tiếng Anh 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C3(1) 4 4
Trần Thanh Toàn Công Nghệ 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C1(4), 12C2(4), 12C3(4) 16 16
Ông Minh Thuyết Công Nghệ 10C5(1), 10C6(1) 2 2
Trần Chí Nghĩa 0 0
Trần Thị Hồng Anh 0 0
Châu Thị Đào 0 0
Võ Thị Thúy Tin học 10C5(2), 10C6(2) 4 4
Nguyễn Thị Mộng Thơ 0 0
Nguyễn Thị Mỹ Những 0 0
Nguyễn Quốc Diệp 0 0
Trần Thanh Nhàn Sinh học 11C1(2), 11C2(2), 11C3(2), 11C4(2) 8 8
Lý Quang Đán Tin học 12C1(3), 12C2(3), 12C3(3) 9 9
Thiềm Vũ Trường Khê 0 0
Võ Hồng Ngự 0 0
Lý Sà Khuôl 0 0
Nguyễn Thị Nhạn Tin học 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2) 8 8
Danh Nưa GDQP 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C1(3), 12C2(3), 12C3(3) 13 13
Nguyễn Thị Kim Thoa 0 0
Lý Diễm Phượng 0 0
Hứa Hồng Phượng 0 0
Điểu Thị Mỹ Linh 0 0
Lâm Văn Lộc 0 0
Quách Thị Phượng Anh 0 0
Lý Thị Kim Phụng Toán 12C3(2) 2 2
Đoàn Quốc Phong Toán 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2), 12C1(2) 8 8
Huỳnh Thanh Nhân Công Nghệ 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 10C4(1) 4 4
Trần Thị Lan Toán 10C5(2), 10C6(2), 12C2(2) 6 6
Trương Ngọc Yến 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn