Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB ONLINE có tác dụng từ: 11/10/2021

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10C1 50 1 10C1 50
2 10C2 50 2 10C2 50
3 10C3 50 3 10C3 50
4 10C4 50 4 10C4 50
5 10C5 50 5 10C5 50
6 10C6 50 6 10C6 50
7 11C1 50 7 11C1 50
8 11C2 50 8 11C2 50
9 11C3 50 9 11C3 50
10 11C4 50 10 11C4 50
11 12C1 50 11 12C1 50
12 12C2 50 12 12C2 50
13 12C3 50 13 12C3 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn