Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 09/01/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Yến Trần Ngọc Yến Nữ  
2 Thạnh Mã Ngọc Thạnh Nam  
3 Nam Trần Hoàng Nam Nam  
4 Hoa Lý Thị Hoa Nữ  
5 Phong Huỳnh Quốc Phong Nam  
6 Mẫn Hồ Ngọc Mẫn Nam  
7 Phát_Văn Châu Tấn Phát Nam  
8 Hạnh_Anh Nguyễn Thụy Đức Hạnh Nữ  
9 Lộc_Anh Lâm Bá Lộc Nam  
10 Ly Nguyễn Thị Ly Nữ  
11 Toàn_KTCN Trần Thanh Toàn Nam  
12 Nghĩa_Lý Trần Chí Nghĩa Nam  
13 Anh_Lý Trần Thị Hồng Anh Nữ  
14 Đào_Lý Châu Thị Đào Nữ  
15 Thúy Võ Thị Thúy Nữ  
16 Chi La Tú Chi Nữ  
17 Những_Hóa Nguyễn Thị Mỹ Những Nữ  
18 Diệp Nguyễn Quốc Diệp Nam  
19 Nhàn_Sinh Trần Thanh Nhàn Nam  
20 Sen Quách Huỳnh Sen Nam  
21 Đán_Tin học Lý Quang Đán Nam  
22 Ngự_Thể dục Võ Hồng Ngự Nam  
23 Khê Thiềm Vũ Trường Khê Nam  
24 Nhạn_Tin học Nguyễn Thị Nhạn Nữ  
25 Nưa_GDQP Danh Nưa Nam  
26 H.Phượng Hứa Hồng Phượng Nữ  
27 Phượng_Sử Lý Diễm Phượng Nữ  
28 Diệp(Sử) Lý Thị Ngọc Diệp Nữ  
29 Lộc_Địa Lâm Văn Lộc Nam  
30 Anh_GDCD Quách Thị Phượng Anh Nữ  
31 Phụng_Toán Lý Thị Kim Phụng Nữ  
32 Nhân_Toán Huỳnh Thanh Nhân Nam  
33 Lan_Toán Trần Thị Lan Nữ  
34 Yến_Toán Trương Ngọc Yến Nữ  
35 Phong(Toán) Đoàn Quốc Phong Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 6.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn