Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 01/11/2021

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Yến Trần Ngọc Yến Nữ  
2 Đại Nguyễn Văn Đại Nam  
3 Nam_Văn Trần Hoàng Nam Nam  
4 Hoan_Văn Ngô Thị Hoan Nữ  
5 Hoa_Văn Lý Thị Hoa Nữ  
6 Phong_Văn Huỳnh Quốc Phong Nam  
7 Mẫn_Văn Hồ Ngọc Mẫn Nam  
8 Phát_Văn Châu Tấn Phát Nam  
9 Hạnh_Anh Nguyễn Thụy Đức Hạnh Nữ  
10 Mai_Anh Trịnh Thị Xuân Mai Nữ  
11 Lộc_Anh Lâm Bá Lộc Nam  
12 Toàn_KTCN Trần Thanh Toàn Nam  
13 Thuyết_Lý Ông Minh Thuyết Nam  
14 Nghĩa_Lý Trần Chí Nghĩa Nam  
15 Anh_Lý Trần Thị Hồng Anh Nữ  
16 Đào_Lý Châu Thị Đào Nữ  
17 Thúy Võ Thị Thúy Nữ  
18 Thơ_Hóa Nguyễn Thị Mộng Thơ Nữ  
19 Những_Hóa Nguyễn Thị Mỹ Những Nữ  
20 Diệp Nguyễn Quốc Diệp Nam  
21 Nhàn_Sinh Trần Thanh Nhàn Nam  
22 Đán_Tin học Lý Quang Đán Nam  
23 Ngự_Thể dục Võ Hồng Ngự Nam  
24 Khuôl Lý Sà Khuôl Nam  
25 Nhạn_Tin học Nguyễn Thị Nhạn Nữ  
26 Nưa_GDQP Danh Nưa Nam  
27 Thoa_Sử Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ  
28 Phượng_Sử Lý Diễm Phượng Nữ  
29 Phượng_HHS Ử Hứa Hồng Phượng Nữ  
30 Linh_Địa Điểu Thị Mỹ Linh Nữ  
31 Lộc_Địa Lâm Văn Lộc Nam  
32 Anh_GDCD Quách Thị Phượng Anh Nữ  
33 Phụng_Toán Lý Thị Kim Phụng Nữ  
34 Nhân_Toán Huỳnh Thanh Nhân Nam  
35 Lan_Toán Trần Thị Lan Nữ  
36 Yến_Toán Trương Ngọc Yến Nữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by School Timetable System NET 2.0

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn