Tổ Khoa học tự nhiên

THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
 

 

Họ tên: Ông Minh Thuyết

Chức vụ: Tổ trưởng
Môn dạy: Vật lý

Email: ongminhthuyet.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0987782680

 

Họ tên: Trần Chí Nghĩa

Môn dạy: Vật lý
Email: tranchinghia.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0988992264

 

Họ tên: Châu Thị Đào
Môn dạy: Vật lý

Email: chauthidao.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0985762504

 

Họ tên: Trần Thị Hồng Anh
Môn dạy: Vật lý

Email:  tranthihonganh.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0984932885

 

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Những

Môn dạy: Hóa học
Email:  nguyenthimynhung.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 0979446491

Họ tên: Quách Tuyết Phương
Môn dạy: Hóa học
Email:  quachtuyetphuong.c3an@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 0708192032

Họ tên: Nguyễn Thị Mộng Thơ
Môn dạy: Hóa học
Email:  nguyenthimongtho.c3an@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 0358648017

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây