Tổ Ngữ văn

THÀNH VIÊN TỔ NGỮ VĂN 
http://truonghocketnoi.edu.vn/images/anhthe/GV.01060.027/GV.01060.027_2014_12_29_13_36_42.jpg

Họ tên: Trần Hoàng Nam
Chức vụ: Tổ trưởng
Môn dạy: Ngữ văn

Email: tranhoangnam.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0332848443

http://truonghocketnoi.edu.vn/images/anhthe/GV.01060.026/GV.01060.026_2014_12_30_01_10_01.jpg

Họ tên: Châu Tấn Phát
Môn dạy: Ngữ văn

Email: chautanphat.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0852232388
http://truonghocketnoi.edu.vn/images/anhthe/GV.01060.030/GV.01060.030_2014_12_31_01_10_56.jpg

Họ tên: Huỳnh Quốc Phong
Môn dạy: Ngữ văn

Email: huynhquocphong.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0385330544

 

Họ tên: Hồ Ngọc Mẫn
Môn dạy: Ngữ văn

Email: hongocman.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 0388566979

http://truonghocketnoi.edu.vn/images/anhthe/GV.01060.028/GV.01060.028_2014_12_28_14_47_38.jpg

Họ tên: Ngô Thị Hoan
Môn dạy: Ngữ văn

Email: ngothihoan.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0373996494

 

Họ tên: Lý Thị Hoa
Môn dạy: Ngữ văn

Email: lythihoa.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0342177498 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây