Tổ Tin học - Thể dục - Quốc phòng

THÀNH VIÊN TỔ TIN HỌC – THỂ DỤC - QPAN

 

Họ tên: Lý Quang Đán

Chức vụ: Tổ trưởng
Môn dạy: Tin học

Email:  lyquangdan.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 0772635777

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Nhạn
Môn dạy: Tin học

Email:  nguyenthinhan.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0985564532


Họ tên: Võ Hồng Ngự

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Môn dạy: Thể dục

Email:  vohongngu.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0987612990

 

Họ tên: Thiềm Vũ Trường Khê
Môn dạy: Thể dục
Email:  thiemvutruongkhe.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 
0918361283


Họ tên: Danh Nưa
Môn dạy: Quốc Phòng An Ninh
Email: danhnua.c3an@soctrang.edu.vn
Điện thoại: 0772112166
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây