Trường THPT An Ninh
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 31/12/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Phụng Lý Thị Kim Phụng Nữ  
2 Lan Trần Thị Lan Nữ  
3 Nhân Huỳnh Thanh Nhân Nam  
4 ĐQ Phong Đoàn Quốc Phong Nam  
5 Trg N Yến Trương Ngọc Yến Nữ  
6 Nam Trần Hoàng Nam Nam  
7 Hoan Ngô Thị Hoan Nữ  
8 Mẫn Hồ Ngọc Mẫn Nam  
9 Phong Huỳnh Quốc Phong Nam  
10 Phát Châu Tấn Phát Nam  
11 Hoa Lý Thị Hoa Nữ  
12 Hạnh Nguyễn Thụy Đức Hạnh Nữ  
13 Mai Trịnh Thị Xuân Mai Nữ  
14 Ly Nguyễn Thị Ly Nữ  
15 Tâm Võ Công Tâm Nam  
16 Toàn Trần Thanh Toàn Nam  
17 Thuyết Ông Minh Thuyết Nam  
18 Đào Châu Thị Đào Nữ  
19 Hồng Anh Trần Thị Hồng Anh Nữ  
20 Nghĩa Trần Chí Nghĩa Nam  
21 Thúy Võ Thị Thúy Nữ  
22 Sen Quách Huỳnh Sen Nam  
23 Giang Tô Hoàng Giang Nam  
24 Chi La Tú Chi Nữ  
25 Phương Quách Tuyết Phương Nữ  
26 Những Nguyễn Thị Mỹ Những Nữ  
27 Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ  
28 Phượng Lý Diễm Phượng Nữ  
29 Diệp Lý Thị Ngọc Diệp Nữ  
30 Linh Điểu Thị Mỹ Linh Nữ  
31 Lộc Lâm Văn Lộc Nam  
32 Anh Quách Thị Phượng Anh Nữ  
33 Yến Trần Ngọc Yến Nữ  
34 Đại Nguyễn Văn Đại Nam  
35 Đán Lý Quang Đán Nam  
36 Nưa Danh Nưa Nam  
37 Nhạn Nguyễn Thị Nhạn Nữ  
38 Ngự Võ Hồng Ngự Nam  
39 Khê Thiềm Vũ Trường Khê Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System NET 11.0

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.schoolnet.vn