Trường : Trường THPT An Ninh
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 15/08/2019

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10C1 50 1 10C1 50
2 10C2 50 2 10C2 50
3 10C3 50 3 10C3 50
4 10C4 50 4 10C4 50
5 11C1 50 5 11C1 50
6 11C2 50 6 11C2 50
7 11C3 50 7 11C3 50
8 11C4 50 8 11C4 50
9 12C1 50 9 12C1 50
10 12C2 50 10 12C2 50
11 12C3 50 11 12C3 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 08-08-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net