Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 12/10/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Yến_Địa Trần Ngọc Yến Nữ  
2 Đại_Toán Nguyễn Văn Đại Nam  
3 Nam_Văn Trần Hoàng Nam Nam  
4 Hoan_Văn Ngô Thị Hoan Nữ  
5 Hoa_Văn Lý Thị Hoa Nam  
6 Phong_Văn Huỳnh Quốc Phong Nam  
7 Mẫn_Văn Hồ Ngọc Mẫn Nam  
8 Hạnh_Anh Nguyễn Thụy Đức Hạnh Nữ  
9 Mai_Anh Trịnh Thị Xuân Mai Nữ  
10 Toàn_KTCN Trần Thanh Toàn Nam  
11 Tâm_KTNN Võ Công Tâm Nam  
12 Thuyết_Lý Ông Minh Thuyết Nam  
13 Nghĩa_Lý Trần Chí Nghĩa Nam  
14 Anh_Lý Trần Thị Hồng Anh Nữ  
15 Thơ_Hóa Nguyễn Thị Mộng Thơ Nữ  
16 Những_Hóa Nguyễn Thị Mỹ Những Nữ  
17 Phương_Hóa Quách Tuyết Phương Nữ  
18 Nhàn_Sinh Trần Thanh Nhàn Nam  
19 Đán_Tin học Lý Quang Đán Nam  
20 Khê_Thể dục Thiềm Vũ Trường Khê Nam  
21 Ngự_Thể dục Võ Hồng Ngự Nam  
22 Nhạn_Tin học Nguyễn Thị Nhạn Nữ  
23 Nưa_GDQP Danh Nưa Nam  
24 Đào_Lý Châu Thị Đào Nữ  
25 Thoa_Sử Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ  
26 Phượng_Sử Lý Diễm Phượng Nữ  
27 Linh_Địa Điểu Thị Mỹ Linh Nữ  
28 Lộc_Địa Lâm Văn Lộc Nam  
29 Anh_GDCD Quách Thị Phượng Anh Nữ  
30 Phụng_Toán Lý Thị Kim Phụng Nữ  
31 Phong_Toán Đoàn Quốc Phong Nam  
32 Nhân_Toán Huỳnh Thanh Nhân Nam  
33 Lan_Toán Trần Thị Lan Nữ  
34 Yến_Toán Trương Ngọc Yến Nữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by School Timetable System 1.0 on 09-10-2020

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn