Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 12/10/2020

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10C1 50 1 10C1 50
2 10C2 50 2 10C2 50
3 10C3 50 3 10C3 50
4 10C4 50 4 10C4 50
5 11C1 50 5 11C1 50
6 11C2 50 6 11C2 50
7 11C3 50 7 11C3 50
8 12C1 50 8 12C1 50
9 12C2 50 9 12C2 50
10 12C3 50 10 12C3 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by School Timetable System 1.0 on 09-10-2020

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn