Trường : AN NINH
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Hạnh_Anh Nguyễn Thụy Đức Hạnh Nữ  
2 Mai_Anh Trịnh Thị Xuân Mai Nữ  
3 Toàn_KTCN Trần Thanh Toàn Nam  
4 Khê_Thể dục Thiềm Vũ Trường Khê Nam  
5 Ngự_Thể dục Võ Hồng Ngự Nam  
6 Linh_Địa Điểu Thị Mỹ Linh Nữ  
7 Lộc_Địa Lâm Văn Lộc Nam  
8 Yến_Địa Trần Ngọc Yến Nữ  
9 Anh_GDCD Quách Thị Phượng Anh Nữ  
10 Thơ_Hóa Nguyễn Thị Mộng Thơ Nam  
11 Những_Hóa Nguyễn Thị Mỹ Những Nam  
12 Phương_Hóa Quách Tuyết Phương Nữ  
13 Đán_Tin học Lý Quang Đán Nam  
14 Nhạn_Tin học Nguyễn Thị Nhạn Nữ  
15 Đào_Lý Châu Thị Đào Nữ  
16 Thuyết_Lý Ông Minh Thuyết Nam  
17 Nghĩa_Lý Trần Chí Nghĩa Nam  
18 Anh_Lý Trần Thị Hồng Anh Nữ  
19 Tâm_KTNN Võ Công Tâm Nam  
20 Nưa_GDQP Danh Nưa Nam  
21 Nhàn_Sinh Trần Thanh Nhàn Nam  
22 Phượng_Sử Lý Diễm Phượng Nữ  
23 Diệp_Sử Lý Thị Ngọc Diệp Nữ  
24 Thoa_Sử Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ  
25 Phong_Toán Đoàn Quốc Phong Nam  
26 Nhân_Toán Huỳnh Thanh Nhân Nam  
27 Phụng_Toán Lý Thị Kim Phụng Nữ  
28 Đại_Toán Nguyễn Văn Đại Nam  
29 Lan_Toán Trần Thị Lan Nữ  
30 Yến_Toán Trương Ngọc Yến Nữ  
31 Mẫn_Văn Hồ Ngọc Mẫn Nam  
32 Phong_Văn Huỳnh Quốc Phong Nam  
33 Hoa_Văn Lý Thị Hoa Nam  
34 Hoan_Văn Ngô Thị Hoan Nữ  
35 Nam_Văn Trần Hoàng Nam Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by School Timetable System 1.0 on 06-09-2020

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn