Trường : Trường THPT An Ninh
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 01/06/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Anh Quách Thị Phượng Anh Nữ  
2 Chi La Tú Chi Nữ  
3 Diệp Lý Thị Ngọc Diệp Nữ  
4 Giang Tô Hoàng Giang Nam  
5 Hoa Lý Thị Hoa Nữ  
6 Khê Thiềm Vũ Trường Khê Nam  
7 Lan Trần Thị Lan Nữ  
8 Hoan Ngô Thị Hoan Nữ  
9 Mai Trịnh Thị Xuân Mai Nữ  
10 Nam Trần Hoàng Nam Nam  
11 Ngự Võ Hồng Ngự Nam  
12 Nhân Huỳnh Thanh Nhân Nam  
13 Nhạn Nguyễn Thị Nhạn Nữ  
14 Nưa Danh Nưa Nam  
15 Hạnh Nguyễn Thụy Đức Hạnh Nữ  
16 Hồng Anh Trần Thị Hồng Anh Nữ  
17 Linh Điểu Thị Mỹ Linh Nữ  
18 Ly Nguyễn Thị Ly Nữ  
19 Lộc Lâm Văn Lộc Nam  
20 Mẫn Hồ Ngọc Mẫn Nam  
21 Nghĩa Trần Chí Nghĩa Nam  
22 Phong Huỳnh Quốc Phong Nam  
23 Phát Châu Tấn Phát Nam  
24 Những Nguyễn Thị Mỹ Những Nữ  
25 Phượng Lý Diễm Phượng Nữ  
26 Sen Quách Huỳnh Sen Nam  
27 Phương Quách Tuyết Phương Nữ  
28 Phụng Lý Thị Kim Phụng Nữ  
29 Đại Nguyễn Văn Đại Nam  
30 Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ  
31 Thuyết Ông Minh Thuyết Nam  
32 Thúy Võ Thị Thúy Nữ  
33 Toàn Trần Thanh Toàn Nam  
34 Trg N Yến Trương Ngọc Yến Nữ  
35 Tâm Võ Công Tâm Nam  
36 Yến Trần Ngọc Yến Nữ  
37 Đào Châu Thị Đào Nữ  
38 ĐQ Phong Đoàn Quốc Phong Nam  
39 Đán Lý Quang Đán Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 01-06-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.schoolnet.vn